Z iniciativy Ing. Vladimíra Frose, PhDr. Dušana Schneidera a Jana Janíčka vznikal od roku 1985 něco jako letecký klub (což byl zároveň i navržený název) v rámci Organizace důstojníků a praporčíků v záloze. Naše pokusy ani oficiální jednání na vojenské správě Brno se nesetkaly s pochopením a tak jsme to vzdali a začali sami, bez svolení a požehnání vojenských i civilních úřadů. Bylo tedy věcí každého jedince, který se k naší letecké činnosti a historii hlásil, jestli mezi nás přijde nebo ne. Bylo to pro všechny dobrovolné.

První oficiální ustanovující schůze se konala 31. března 1987 v 1. patře restaurace Petrov (dnešní část budovy bývalého hotelu Padowetz, vchod z Masarykovy ulice v Brně). Na této schůzi byl zvolen přítomnými první výbor, jehož předsedou se stal Ing. Vladimír Fros. Takto jsme se pravidelně (mimo letní období) scházeli až do podzimu 1989. Po pádu komunistického režimu a obnovení činnosti Svazu letců ČSFR k 31. březnu 1990, utvořili členové „Leteckého klubu Brno“ pobočku Svazu letců ČSFR v Brně.

zdroj:

upravený text z knihy M. Minaříka a kol. „Křídla nad Brnem“, str. 47, vyd. v r. 2001