Michelle Goodman LGI když název příspěvku připomíná stejnojmenný americký film z roku 1996 s Meg Ryan v hlavní roli, je následující příběh skutečný a s tím filmovým ho spojují některé podobné události. Hrdinkou je pilotka vrtulníku Michelle Jayne Goodman, která na rozdíl od filmového zpracování pilotovala stroj britského Královského letectva a celý incident nakonec přežila.

Michelle Jayne Goodman se narodila 22. listopadu 1976 v Bristolu ve Velké Británii. Vystudovala letecké inženýrství na univerzitě v Manchestru a do služby u britského Královského letectva nastoupila v roce 2000. Po úvodním důstojnickém kurzu na Royal Air Force College v Cranwellu jí byla udělena hodnost Pilot Officer (poručík). Po výcviku na vrtulnících získala v listopadu 2000 hodnost Flying Officer (nadporučík) a v listopadu 2001 hodnost Flight Lieutenant (kapitán). V roce 2004 nastoupila jako pilotka vrtulníku k 28. peruti a v roce 2007 byla převelena k 78. peruti. Obě tyto jednotky používají vrtulníky Merlin a sídlí na základně v Bensonu.

Během války v Iráku absolvovala celkem čtyři mise a tuto událost zažila už při své druhé misi. Jako kapitánka helikoptéry zachránila 1. června 2007 i se svou posádkou při nočním letu pod těžkou nepřátelskou palbou, britského vojáka těžce zraněného v centru Basry. Za tento odvážný čin obdržela britský Záslužný letecký kříž DFC – Distinguished Flying Cross.

kříž DFCMichelle Jayne Goodman je tak první ženou oceněnou britským Záslužným leteckým křížem DFC – Distinguished Flying Cross a současně první ženou, která byla oceněna jakýmkoliv britským vyznamenáním za odvahu v boji.

„Probudili nás v noci, že máme startovat k záchrannému letu. Rychle jsem si navlékla kombinézu, posbírala své zbraně a běžela k vrtulníku. Ostatní členové posádky šli do operační místnosti zjistit co se děje. Potřebovali jsme vědět kolik je zraněných, jaká jsou jejich zranění a odkud je máme zachránit. Všechno bylo velmi zmatené a místo, kam jsme měli letět bylo stále pod palbou. Během pár minut jsme dostali rádiem další instrukce, že v centru Basry je voják s těžkým zraněním hlavy. Startovali jsme v husté tmě a i s použitím přístrojů pro noční vidění byla velmi malá dohlednost. Blížili jsme se k městu na malé výšce, takže jsme museli dávat pozor nejen na nepřátelskou palbu, ale i na dráty elektrického vedení. Když jsme byli ve výšce asi 20 stop (6 metrů) zvířili jsme tolik prachu, že jsem neviděla na zem a musela jsem se spoléhat na navigátora, který mě navedl na bezpečné přistání. Vzhledem ke stavu zraněného vojáka jsme nemohli ztrácet čas opakovaným přiblížením. Po našem přistání se nepřátelská palba přiblížila, ale zdravotníci rychle naložili zraněného a do pěti minut jsme se odlepili od země. Když jsme stoupali nad vrcholky střech, vypálili po nás čtyři rakety. Po patnácti minutách od přijetí rozkazu ke startu jsme přistávali v nemocnici, kde se zraněnému vojákovi dostalo odborné zdravotnické péče potřebné pro jeho přežití.“

Citace z rozhodnutí o udělení Záslužného leteckého kříže DFC – Distinguished Flying Cross:

„K incidentu došlo 1. června 2007. Flight Lieutenant (kapitán) Goodman (ová) byla povolána k záchraně vážně zraněného vojáka po útoku na izolované britské stanoviště v centru Basry. Přistání vrtulníku v této oblasti je velmi riskantní a zpravodajské služby varovaly před možným útokem na vrtulník. Flight Lieutenant Goodman si plně uvědomovala velké nebezpečí hrozící při této akci. S vědomím značného nebezpečí a současně s vědomím nutnosti zajištění podpory pozemním jednotkám se Flight Lieutenant Goodman rozhodla letět do nebezpečné oblasti ohrožené nepřátelskou palbou. Měla situaci stále pod kontrolou a s použitím přístrojů pro noční vidění se blížila v malé výšce nad nepřátelským městem k nebezpečnému místu přistání. Pokračovala v přiblížení, neodradilo ji ani blízké spojenecké palebné krytí ani blížící se nepřátelská palba ohrožující její vrtulník. Překonala řadu překážek a v hraničních povětrnostních podmínkách bezpečně přistála v blízkosti zraněného. Když zdravotníci opustili vrtulník, dopadly v blízkosti čtyři nepřátelské střely. Přesto měla stále situaci pod kontrolou a zvolila jako menší riziko zůstat na zemi. Posádka vrtulníku Lynx poskytující palebné krytí zaznamenala v oblasti několik explozí nepřátelských střel. Po naložení zraněného Flight Lieutenant Goodman opustila místo přistání když v blízkosti vrtulníku explodovaly další střely. Navíc její vrtulník zachytil možné zaměření raketou a automaticky vypálil fléry (světlice) jako ochranné opatření. Její odlet kryla blízká dělostřelecká palba. Flight Lieutenant Goodman rychle opustila nebezpečnou oblast s využitím maximálního výkonu svého vrtulníku a 14 minut po startu ze základny přistála v britské polní nemocnici. Týmy rychlé reakce (Instant Reaction Team – IRT) jsou vystaveny velkému nebezpečí a Flight Lieutenant Goodman musela při této akci neustále zvažovat únosnou míru rizika při záchraně vážně zraněného vojáka. Bez pomoci týmu rychlé reakce by zraněný do 15 minut zemřel. Pod extrémním tlakem, tváří v tvář nepříteli, Flight Lieutenant Goodman učinila správné rozhodnutí. Její odvaha nepochybně zachránila život zraněného.“

Flight Lieutenant Goodman svoje ocenění komentovala:

„Jsem velmi poctěna udělením DFC, ale bez ostatních členů posádky a týmu techniků by záchrana zraněného nebyla možná. Vrtulníkové záchranné týmy v Iráku i v Afghánistánu se často dostávají do nebezpečných situací při záchraně zraněných. Není to ocenění jen pro mě, ale pro všechny vojáky, námořníky a letce, kteří denně nasazují své životy při obraně Británie.“

V prosinci 2009 Flight Lieutenant Michelle Jayne Goodman absolvovala také misi v Afghanistánu. Posledních osmnáct měsíců služby strávila prací na letovém simulátoru na základně v Bensonu jako specialistka na vrtulníky Merlin. Službu u Royal Air Force ukončila v roce 2012.

zdroj:

http://www.raf.mod.uk
Odvaha pod palbou