Odešel jeden ze zakládajících členů našeho spolku. Odpočívej v pokoji.

 

Poděkování

Děkujeme za projevenou soustrast a případné květinové dary v souvislosti s úmrtím pana plk. Ing. Ivana Šíbla.

Zarmoucená rodina

Opustil nás plk. Ing. Ivan Šíbl