Tak jako každý rok i letos jsme pro naše členy, bývalé příslušníky letectva naplánovali velké množství akcí. Mezi nimi byla i květnová návštěva dne otevřených dveří letecké základny Čáslav a v září na den letectva také exkurze do výrobního závodu i s následnou prohlídkou leteckého muzea v Kunovicích. Problémem však byla doprava na kterou jsme z našich příspěvků neměli dostatečné prostředky. Tuto překážku se nám podařilo vyřešit díky dotační pomoci – finanční podpoře Jihomoravského kraje. Rádi bychom proto jménem všech našich členů, poděkovali za umožnění těchto akcí. Ještě jednou děkujeme.

Poděkování za pomoc při realizaci návštěv Čáslavi a Kunovic