Jako každý rok byly pro náš spolek plánovány na každý měsíc společensko–kulturně–odborné akce, zaměřené na zachování tradic spojených s letectvím. Do tohoto kalendáře činnosti a akcí nám letos bohužel vstoupila první a následně druhá coronavirová vlna. Naštěstí jsme měli v plánu návštěvu Leteckého muzea v Kunovicích, které pořádalo při příležitosti padesáti let od svého založení letecký den. Na této slavnostní akci se i z důvodu zdravotních zúčastnilo pouze 19 členů, proto byl také na cestu využit malý autobus a všem byly uhrazeny celodenní vstupenky.

Jsme si vědomi, že nebýt podpory jihomoravského kraje, nemohli by se naši členové účastnit a proto chceme jménem všech našich bývalých příslušníků letectva poděkovat za umožnění této akce.

Poděkování za pomoc při realizaci návštěvy leteckého dne v Kunovicích