Na letošní valné hromadě konané 17. ledna byl schválen nový člen výboru Ing. Jiří Kolek. Pro velké pracovní vytížení z něj naopak odešel Slavomír Létal, který také na tomto shromáždění zajišťoval občerstvení. Velké díky. Návrh Plánu činnosti na rok 2017 byl schválen všemi přítomnými 51 členy z celkových 80 členů svazu. Atmosféra jednání byla věcná a tak se našel čas i na krátké neformální posezení v dobré náladě. Makety dvou letounů tvořících dekoraci zapůjčil František Hrnčíř.

Poděkování za účast na této akci patří především: náměstkovi hejtmana Jihomor. kraje p. Mgr. Martinu Malečkovi, ved. kanc. ředitele Policie Jhmk p. plk. JUDr. Jindřichu Seckému, ved. katedry letectva a let. techniky UO Brno p. plk. Ing. Miloslavu Bauerovi, PhD. a jeho zástupci p. pplk. Ing. Jiřímu Kacerovi, PhD., předsedovi Svazu letců Olomouc p. plk. v. v. Ing. Jiřímu Macurovi, členům výborů Svazu letců Prostějov a Přerov, ved. metrolog fy Aircraft Industries-LET Kunovice Ing. Otomarovi Šimákovi, předsedovi Klubu výsadk. veteránů Brno Jaroslavu Forštovi, starostovi obce Letonice a našemu členovi Ing. Jiřímu Skokanovi, našemu čestnému členovi brig. gen. Emilu Bočkovi a mnoha dalším. Poděkování za dobrý průběh této akce patří i členům našeho výboru.

Výroční valná hromada 2017